Blog: realiti.txt

Wszystkie drogi prowadzą do Pekinu
Czy tobie też weszli do wujka?