Świętujcie wiosnę, choćby przez okno! Najlepszego!

"Tęskność do wiosny na wiosnę"

Wreszcie jest moja wiosna! Kocham się w tej pannie!
I cierpię: ona kwitnie, ja tkwię w kwarantannie!

jn, B-B, 2020-04-09