Bezsennej nocy rozterka miłosna [;)]

„Bezsennej nocy rozterka miłosna”

Spać przez Ciebie nie mogę! Nocą przebudzony,
Słucham jak śpiew przechodzi we wrzask rozjuszony.
Pod zamkniętą powieką pragnę tamtej chwili,
Kiedyśmy się w ogrodzie kwieciem Twym cieszyli.

Którą Ciebie dziś spotkam? Tę w ciszy radosną,
Czy wściekłą wyciem wiatru? Jak Cię kochać… wiosno?

jn, B-B, 2020-02-24