Litania, że do wiosny

"Litania 'że' do wiosny"

Przyjdźże
nam tu wiosno!
Niechże
kwiaty rosną.
Wnieśże
słońca wiano.
Bądźże
ukochaną.

Wietrzże
ciszej pani!
Spójrzże,
wycie na nic...
Weźże
wichry w diabły,
Sprawże,
by przepadły.

Idźże,
jak chcesz kiwać!
Wróćże
ta prawdziwa...

jn, B-B, 2020-02-23