Poseł emanował [polityczne rymy satyryczne]

„Poseł emanował”

Poseł poległ na ławce.
Czy też obok. Afera.
Z jakim pił szubrawcem,
że go nie pozbierał!?

Że też posła zostawił,
w środku obowiązków!
Poseł przecież się bawi
też „w ramach i w związku”.

Sejm jest emanacją Jaśnie Suwerena.
Poseł emanował i padł z wycieńczenia.
Niepotrzebne kpiny i rechoty ciżby!
Chłop ciężko pracował, aż pomylił Izby!

jn, BB, 2022.10.22